Loading
HOME

Kika Actie-PV de Reizende Postduif Hattem


Tanja Schroder van de Stichting KIKA geflankeerd door Henk Beernink en Klaas Steenbergen van 'De Reizende Postduif Hattem'.

Deze activiteiten bestonden met name uit de veiling van een aantal geschonken duiven van topliefhebbers uit Nederland en Belgie en een gerichte actie richting een aantal ondernemers in Hattem en Wezep, die al jarenlang adverteren in het programmablad van de clubshow. Klaas Steenbergen en Henk Beernink waren de respectievelijke voortrekkers van genoemde acties. Zaterdag 27 maart j.l. vond in het klubhuis van genoemde vereniging de feestelijke overdracht plaats van de netto-opbrengst van de actie.
Dit gebeurde in de vorm van een waardecheque, die na een korte toespraak door Henk Beernink aan KIKA vertegenwoordigster Tanja Schroder werd overhandigd. Deze laatste was werkelijk stomverbaasd dat ze van een kleine club mensen een zo'n groot bedrag van Euro 11.200,- kreeg overhandigd. In haar dankwoord ging ze uitgebreid in op de betekenis van KIKA in de strijd tegen kanker bij kinderen. Inmiddels herstelt 75% van de zieke kinderen en het doel is om binnen een aantal jaren alle kinderen te kunnen genezen. Het geschonken geld wordt gebruikt voor verder onderzoek en heeft zo een goede bestemming. Radio Hattem besteedde in de ochtenduren al aandacht aan dit gebeuren.
's Middags waren veel leden, enkele sponsoren, fotografen en TV Hattem bij de uitreiking aanwezig. Onder het genot van een hapje en een drankje bleef men nog lange tijd gezellig bijeen, alvorens iedereen met een goed gevoel naar huis ging.
 
Het bestuur van 'De Reizende Postduif Hattem' dankt iedereen die op welke wijze dan ook deze actie heeft ondersteund!